ผู้บริหาร

นายประสพ ขอจงสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากน้อยเพียงใด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/07/2011
ปรับปรุง 27/05/2015
สถิติผู้เข้าชม 365736
Page Views 400564
ราคาน้ำมันวันนี้
ผลงานด้านกีฬา
facebook
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
22 ก.ค. 54 ถึง 26 ก.ค. 54 รับการประเมินภายนอกรอบที่ 3 จาก สมศ.
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รับการประเมินภายนอกรอบที่ 3 จาก สมศ. ระหว่างวันที่ 22,25,26 กรกฏาคม 2554
15 ก.ย. 54 ถึง 16 ก.ย. 54 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ระดับกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
1.กิจกรรมปฐมวัย 3 รายการ
2.กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา 6 รายการ
3.กิจกรรมศิลปะ 15 รายการ
   - ดนตรี 36 รายการ
   - นาฎศิลป์ 10 รายการ
4.กิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี 18 รายการ
   - คอมพิวเตอร์ 24 รายการ
5.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7 รายการ
6.กิจกรรมการศึกษาพิเศษ 126 รายการ
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
17 ก.ย. 54 ถึง 18 ก.ย. 54 แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขต
นักเรียนท่องบทอาขยานเป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศัึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เด็กหญิงปลายฟ้า ไชยพินิจ
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) นายธิติพล เกษรัตน์
24 ก.ย. 54 ถึง 25 ก.ย. 54 แข่งขันทักษะวิชาการ 3 วิชาหลัก ที่ สพป.ศก.4
นักเรียนตัวแทนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมวาดภาพจากคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
กิจกรรมสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
กิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
11 พ.ย. 54 ถึง 02 ก.พ. 55 การสอบ Onet ของนักเรียน ป.6
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 สอบ ONET นักเรียนป.6 ขอให้นักเรียนเตรียมพร้อมด้วยนะครับ
ฝ่ายวิชาการ ร.ร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
08 มี.ค. 55 ถึง 09 มี.ค. 55 สอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554
12 มี.ค. 55 ถึง 14 มี.ค. 55 กำหนดการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2554
16 มี.ค. 55 สอบ LAS ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประำจำปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
21 มี.ค. 55 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
23 มี.ค. 55 ทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ.สวนสัตว์นครราชสีมา
16 พ.ค. 55 ถึง 20 พ.ค. 55 รอรับการนิเทศเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) ได้เตรียมการรอรับการนิเทศเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2555 โดยท่านศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านครับ
13 ก.ค. 55 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ก.ค. 2555
ผู้อำนวยการประชุมประจำเดือน
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
14 ก.ค. 55 ครูธิติพล อบรมโปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
16 ก.ค. 55 ถึง 20 ก.ค. 55 ผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมเพื่อพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ โรงแรมลายทอง
โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
17 ก.ค. 55 ครูปฐมวัย กับผู้ปกครองนักเรียน อบรม ณ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ นักเรียนหยุดเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
17 ก.ค. 55 ถึง 18 ก.ค. 55 ครูเมธี อบรมประชากรวัยเรียน ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
18 ก.ค. 55 ประชุมกรรมการ กปน. เลือกตั้งสมาชิก อบจ. ณ ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ
อำเภอศรีรัตนะ
19 ก.ค. 55 ประชุมรับทราบนโยบาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 และ กรรมการออมทรัพย์ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
23 ก.ค. 55 ถึง 24 ก.ค. 55 ครู ธิติพล อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาฯ ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
15 ส.ค. 55 ถึง 17 ส.ค. 55 ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ วันที่ ๑๕ ส.ค. นี้โรงเรียนจะได้รับการบรรจุครูผู้ช่วยคนใหม่ วิชาเอกภาษาไทย คณะครูและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่งครับ

22 ส.ค. 55 ถึง 24 ส.ค. 55 แข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)เข้าร่วมการแข่งขัันกีฬานักเรียน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) สพป.ศก.4
02 ต.ค. 55 ถึง 04 ต.ค. 55 แข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ 2555
ให้นักเรียนทุกคนเตรียมพร้อมในการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) ฝ่ายวิชาการ
05 ต.ค. 55 ถึง 09 ต.ค. 55 สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2555
สอบวันที่ 5,8,9 ตุลาคม 2555
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) ฝ่ายวิชาการ
06 ต.ค. 55 วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. 2555 ครูเฉลิม นิสวงศ์ อบรมการสอนคณิตศาสตร์ ที่ศูนย์ ฯ โรงเรียนบ้านสามเส้า อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

 

โรงเรียนบ้านสามเส้า อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านสามเส้า ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ต.ค. 55 ถึง 14 ต.ค. 55 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศก.4
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศก.4 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) เป็นตัวแทนระดับเขต ๑. ท่องบทอาขยาน ป.๑-๓ , ๒.ท่องบทอาขยาน ป.๔-๖, ๓.อ่าน ป.๑-๓,๔.สวดมนต์แปล ป.๑-๖, ๕.คำคม ป.๑-๖

08 พ.ย. 55 ถึง 09 พ.ย. 55 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรภายในกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
02 ธ.ค. 55 ถึง 05 ธ.ค. 55 สอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี ณ.โรงเรียนบ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
สอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี ณ.โรงเรียนบ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สอบวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เริ่มเวลา 08.00 น. - 16.00 น.
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
10 ม.ค. 56 ถึง 11 ม.ค. 56 สอบ Pre-onet นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระหลัก 5 วิชา
สอบ Pre-onet นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระหลัก 5 วิชา
ไทย-คณิต-วิทย์ สอบวันที่ 10 มกราคม 2556
สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ สอบวันที่ 11 มกราคม 2556
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) สอบ Pre-onet นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระหลัก 5 วิชา
23 ม.ค. 56 ถึง 25 ม.ค. 56 เข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษก่อนสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2555 ณ.โรงเรียนบ้านปุน
เข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษก่อนสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2555 ณ.โรงเรียนบ้านปุน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โซนตะวันออก ทุกโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
01 ก.พ. 56 สอบ o-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ.โรงเรียนบ้านสะพุง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
สอบ o-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ.โรงเรียนบ้านสะพุง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
 
โรงเรียนบ้านสะพุง โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
11 มี.ค. 56 ถึง 13 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 11-13 มีนาคม 2556
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 11-13 มีนาคม 2556
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
14 มี.ค. 56 ถึง 15 มี.ค. 56 นักเรียนทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
นักเรียนทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
นักเรียนสายชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เดินทางวันที่ 14 มีนาคม 2556
นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางวันที่ 15 มีนาคม 2556
จปค. จปค.
17 มี.ค. 56 ถึง 21 มี.ค. 56 ทัศนศึกษาคณะคุณครูพร้อมกับโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
ทัศนศึกษาคณะคุณครูพร้อมกับโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว เดินทางสู่ประตูภาคใต้
จปค. จปค.
09 มิ.ย. 56 ถึง 16 มิ.ย. 56 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ สพป.ศก.4
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุรุสภาเเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วันที่ 10-14 มิถุนายน 2556 ณ วัดป่าธรรมวิเวก บ้านนาขนวน อำเภอกันทลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
สุภาพ สพป.ศก.4
10 มิ.ย. 56 ถึง 11 มิ.ย. 56 อบรมการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ e-GP
อบรมการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ e-GP  วันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ศก.4 ประกอบไปด้วย
1. นายประสพ ขอจงสุข
2. นายธิติพล เกษรัตน์
3. นางวรรณี กาละพัฒน์ (สำรอง)
รร.บ้านจอกฯ/สุภาพ สพป.ศก.4
11 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 กิจกรรมการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ.โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป.ศก.4
รร.บ้านจอก รร.บ้านจอก
30 ก.ค. 56 ถึง 02 ส.ค. 56 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ประจำปีการศึกษา 2556
รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี) รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
10 ธ.ค. 56 ถึง 13 ธ.ค. 56 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค จ.นครพนม จ.มุกดาหาร
เด็กพิเศษ จ.นครพนม
นักบินน้อย จ.มุกดาหาร
รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี) รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
18 ธ.ค. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ป.4-6
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ป.4-6 
รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี) รร.บ้านจอก(ประชาสามัคี)
10 ก.พ. 57 ถึง 12 มี.ค. 57 วันที่ 10-12 มีนาคม 2557 สอบจุดเน้น (ระดับ สพฐ.) สอบทุกชั้น
วันที่ 10-12 มีนาคม 2557 สอบจุดเน้น (ระดับ สพฐ.) สอบทุกชั้น
รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี) รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
10 ก.พ. 57 ถึง 20 มี.ค. 57 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ปัจฉิมนิเทศ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

วันที่ 20 มีนาคม 2557 ปัจฉิมนิเทศ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี) รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
10 ก.พ. 57 ถึง 08 มี.ค. 57 วันที่ 6-8 มีนาคม 2557 แข่งขันกีฬาเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศก.4
ชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน วอลลเลย์บอลหญิง  แฮนด์บอลชาย กรีฑา
รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี) รร.บ้านจอก(ประสามัคคี)
10 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 สอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 สอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5
รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี) รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
10 ก.พ. 57 ถึง 05 มี.ค. 57 วันที่ 3-5 มีนาคม 2557 สอบปลายภาคทุกชั้นเรียน
วันที่ 3-5 มีนาคม 2557 สอบปลายภาคทุกชั้นเรียน
รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี) รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
10 ก.พ. 57 ถึง 25 ก.พ. 57 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี) รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
19 ก.พ. 57 ถึง 21 ก.พ. 57 แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน "บ้านจอก เกมส์ ครั้งที่ 1"
วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557  แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี) รร.บ้านจอก(ประชาสามัคี)
13 พ.ค. 57 ถึง 18 พ.ค. 57 เปิดปฏิบัติการจัดห้องเรียนสถานที่โรงเรียน
เปิดปฏิบัติการจัดห้องเรียนสถานที่โรงเรียน โดยคณะคุณครูและนักเรียนช่วยกันปฏิบัติ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๕๗
รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี) เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
13 พ.ค. 57 ถึง 19 พ.ค. 57 รับหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน
รับหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน นักเรียนทุกสายชั้น ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนตามห้องเรียน พร้อมกับเตรียมความพร้อมของห้องเรียน
รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี) ฝ่ายวิชาการ
13 พ.ค. 57 ถึง 23 พ.ค. 57 วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๕๗ เปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๕๗ เปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ นักเรียนทุกสายชั้นเปิดเรียน
รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี) ฝ่ายวิชาการ
16 ก.ค. 57 ถึง 27 ก.ค. 57 Intensive English Camp for Student
Intensive English Camp for Student
ปกติ รร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
19 ธ.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ธันวาคม  2557  ถึงวันที่ 19  ธันวาคม  2557  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น.และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  20  ธันวาคม  2557   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)   โรงเรียนจอก(ประชาสามัคคี).   ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป
02 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 สอบปลายภาคเรียน2/2557
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
โทร.0-4567-7022 เบอร์โทรผู้อำนวยการโรงเรียน  098-1754218
ผู้ดูแลระบบ นายธิติพล เกษรัตน์:thitiphonkasaew@gmail.com โทร:0857761926