หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวพิมพิสร วงศ์ศิลป์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
กลุ่ม : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวจุฬาวรรณ สร้อยสังวาลย์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวดวงฤทัย บ่อคำเกิด
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
นางพัชรี ลันดา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวดวงใจ สิงห์สัน
ตำหแน่ง : ครุธุรการ
กลุ่ม : ครูธุรการ
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นางกุลชญา กันธิยาใจ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : เด็กพิเศษเรียนร่วม
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,988,967 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,289,381 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,597,419 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,297,644 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,052,803 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 957,721 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 945,989 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 812,935 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 807,766 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 802,461 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 801,013 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 793,935 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 776,566 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 775,777 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในฝัน(ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนพัฒนาบาลอ
( จำนวน 2 รูป / ดู 33 ครั้ง )

ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในฝัน(ห้องสมุด ดุจดวงใจ)
โรงเรียนพัฒนาบาลอ
( จำนวน 5 รูป / ดู 41 ครั้ง )

ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในฝัน(ห้องพยาบาล)
โรงเรียนพัฒนาบาลอ
( จำนวน 8 รูป / ดู 94 ครั้ง )

ครูโรงเรียนบ้านนาทวีรับเกียรติบัตรวันครู.
โรงเรียนบ้านนาทวี
( จำนวน 17 รูป / ดู 95 ครั้ง )

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านปางเป๋ย
( จำนวน 21 รูป / ดู 130 ครั้ง )

ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในฝัน(อิสลามศึกษา)
โรงเรียนพัฒนาบาลอ
( จำนวน 4 รูป / ดู 22 ครั้ง )

ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในฝัน(ศิลปะ)
โรงเรียนพัฒนาบาลอ
( จำนวน 10 รูป / ดู 21 ครั้ง )

กิจกรรมลูกเสือสำรอง
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
( จำนวน 65 รูป / ดู 296 ครั้ง )

ตลาดนัดเถ้าแก่น้อย.
โรงเรียนบ้านนาทวี
( จำนวน 24 รูป / ดู 124 ครั้ง )

ผลงานนักเรียนวันมาฆบูชา
โรงเรียนบ้านนาทวี
( จำนวน 9 รูป / ดู 87 ครั้ง )

เข้าค่ายลูกเสือ ม.2
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
( จำนวน 55 รูป / ดู 400 ครั้ง )

Tour in Cambodia
โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
( จำนวน 16 รูป / ดู 74 ครั้ง )

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
( จำนวน 156 รูป / ดู 1242 ครั้ง )

อบรมการประดิษฐ์เครื่องร่อนพลังหนังยาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
( จำนวน 9 รูป / ดู 67 ครั้ง )

โครงการผู้พิทักษ์รักษ์สะอาด
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง
( จำนวน 10 รูป / ดู 76 ครั้ง )

ประชุมสัมมนากลุ่ม ร.ร.เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ณ จ.บึงกาฬ วันที่ 18-23 ก.พ. 56
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
( จำนวน 38 รูป / ดู 362 ครั้ง )

ผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี ผอ.อดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ได้เลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
โรงเรียนมะค่าวิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู 40 ครั้ง )

กิจกรรมนิทรรศการโครงงานบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระ
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
( จำนวน 153 รูป / ดู 934 ครั้ง )

โรงเรียนวัดขรัวช่วยรับรางวัล "โรงเรียนดีศรีตำบล"
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
( จำนวน 23 รูป / ดู 231 ครั้ง )

การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนวัดไทรงาม
( จำนวน 8 รูป / ดู 719 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 275/1895 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th