ผู้บริหาร

นายประสพ ขอจงสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากน้อยเพียงใด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/07/2011
ปรับปรุง 15/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 255021
Page Views 283846
ราคาน้ำมันวันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน/วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 สอบ NT ชั้นประถมศ (อ่าน 428) 10 ก.พ. 57
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ป.4-6 วันที่ 23-24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 (อ่าน 679) 18 ธ.ค. 56
ปฏิทินสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1059) 01 ต.ค. 56
ตาราการแข่งขันทักษะวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ" ประจำปีการศึกษา 2556 ระห (อ่าน 1087) 13 ก.ย. 56
บ้านทุ่งระวี รับการประเมินหมู่บ้านระดับจังหวัด (อ่าน 1077) 06 ก.ย. 56
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.2556 ถึง 2 ส.ค (อ่าน 1025) 11 ก.ค. 56
Coaching and Mentoring รอบที่ 2 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีและคณะผู้ประเมินจาก สพป.ศก.4 วันที่ 1 (อ่าน 1019) 11 ก.ค. 56
ประเมินการสอบภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (อ่าน 1037) 11 ก.ค. 56
อบรมการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ e-GP วันที่ 11 มิถุนายน 2556 (อ่าน 976) 09 มิ.ย. 56
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ สพป.ศก.4 ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 255 (อ่าน 978) 09 มิ.ย. 56
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 ผู้ปกครอง-ครู-นักเรียน ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 962) 17 พ.ค. 56
ผลสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2555 นักเรียนสอบได้ลำดับที่ 1 ของกลุ่มโรงเรียนและสอบได้ลำดับที่ 4 ของสำน (อ่าน 906) 22 มี.ค. 56
คณะครูไปทัศนศึกษาภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2556 (อ่าน 894) 12 มี.ค. 56
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 11-13 มีนาคม 2556 (อ่าน 841) 12 มี.ค. 56
ทัศนศึกษาของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 15 มีนาคม 2556 (อ่าน 914) 05 ก.พ. 56
ทัศนศึกษาของนักเรียนสายชั้นอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 14 มีนาคม 2556 (อ่าน 887) 05 ก.พ. 56
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2556 ณ.โรงเรียนบ้านตูม (อ่าน 877) 05 ก.พ. 56
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 (อ่าน 902) 05 ก.พ. 56
สอบ o-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ.โรงเรียนบ้านสะพุง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 (อ่าน 927) 28 ม.ค. 56
สอบ Pre-onet ป.6 วันที่ 10-11 มกราคม 2556 ในกลุ่มสาระหลัก 5 วิชา (อ่าน 1043) 08 ม.ค. 56
สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ณ.สนามสอบโรงเรียนบ้านตูม สอบวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เริ่มสอบเวลา 08.00-16.00 (อ่าน 894) 01 ธ.ค. 55
เข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา วันที่ 8-9 พฤศิจกายน 2555 เปิดงานโดยท่านนายกเทศบาลตำบลศรีรั (อ่าน 832) 09 พ.ย. 55
แข่งขันท่องบทอาขยาน ระดับประถมศึกษา ป.1-3 และ ป.4-6 พร้อมกับอ่าน ระดับ ป.1-4 (อ่าน 1189) 11 ต.ค. 55
แข่งขันสวดมนต์แปล ระดับประถมศึกษา ณ.โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (อ่าน 898) 11 ต.ค. 55
แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ (อ่าน 749) 23 ส.ค. 55
โครงการอบรมสนามจราจรเยาชน ปี 2555 (อ่าน 731) 07 ก.ค. 55
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 670) 17 พ.ค. 55
อบรมครู (อ่าน 1334) 20 เม.ย. 55
ยินดีต้อนรับคุณครูอพิชยา ทวี (อ่าน 665) 23 ก.พ. 55
ขอขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (อ่าน 508) 08 ต.ค. 54
ขอขอบคุณโครงการทรูปลูกปัญญา (อ่าน 605) 08 ต.ค. 54
วันนี้เวลา 13.00 น. นำนักเรียนถ่ายบัตรประชาชน (อ่าน 536) 04 ส.ค. 54
การประเมินภายนอก รอบที่ 3 (อ่าน 545) 25 ก.ค. 54
โรงพยาบาลศรีรัตนะ ออกหน่วยตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน (อ่าน 527) 14 ก.ค. 54
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดศรีสะเกษปล่อยพันธุ์ปลา (อ่าน 518) 12 ก.ค. 54
การรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก (อ่าน 408) 12 ก.ค. 54
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 (อ่าน 529) 12 ก.ค. 54

โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
โทร.0-4567-7022
ผู้ดูแลระบบ นายธิติพล เกษรัตน์:thitiphonkasaew@gmail.com โทร:0857761926